Thẻ tri ân vinschool royal city, bán voucher vinschool hạn sử dụng đến năm 2020