Lâm chấn khang xác nhận kết hôn với người tình 17 năm