Trương mỹ nhân đã xuất sắc lọt vào top 4 của the face việt nam