Tiểu sử minh hằng: sự nghiệp và đời tư của nữ ca sĩ, diễn viên đa tài