Hôn nhân 27 năm của nghệ sĩ hoàng sơn và bà xã cựu người mẫu