Tiểu sử diễn viên lương thế thành và chuyện tình với thúy diễm