Băng di: thông tin năm sinh, chiều cao, đời tư, sự nghiệp nữ diễn viên