Hoàng yến chibi: 25 tuổi, sự nghiệp 10 năm và tình thương của mẹ