Thời gian đánh boss cuối của chiến hạm câm lặng là bao lâu?