Tf mua 8:thua thảm watford, liverpool biết phải làm gì vào mùa hè