Ribi Sachi Cao Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Tình