Ribi sachi cao bao nhiêu tuổi, tiểu sử, sự nghiệp và tình