ở tuổi 72, nhạc sĩ đức huy hạnh phúc bên vợ trẻ và con gái thứ 5