NẾU TANKER ĐỨNG XA BOSS ĐẠI HỎA NGỤC VƯƠNG QUÁ 9M, BOSS SẼ LÀM GÌ?