Nên bước lên tối đa mấy hoa cùng màu trong boss 1 chiến hạm câm lặng?