Lâm chấn khang bao nhiêu tuổi, tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nam ca sĩ