Jang ghibu sẽ bước vào cơ chế đặc biệt khi còn bao nhiêu sinh lực?