Để gồm một bài Task 2 tốt và đã đạt được điểm số cao, chúng ta nên để ý áp dụng một số từ nối đúng cách và linh hoạt. Trong nội dung bài viết ngày bây giờ IELTS Vietop đã chia sẻ cho các bạn 6 từ nối bạn nên cần sử dụng trong IELTS Writing Task 2, cùng tò mò nhé!

*

Từ đồng nghĩa

Even though, although và thoughIn spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ trên được sử dụng để mang ra nhì mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies lớn remote area, I still believe that the benefits are more significant.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Đang xem: In contrast khổng lồ là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added khổng lồ our entertainment options, albeit with some detrimental material.

Albeit expensive, the house was huge & located in one of the best neighborhoods in the thành phố.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps lớn reduce the damage that we are causing lớn the planet.

Tìm gọi về Khóa học ôn thi IELTS online trực đường trên nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” bao gồm nghĩa giống như như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” cùng “in contrast” gồm nghĩa như thể nhau và được dùng để làm cho biết thêm một sự khác nhau hoặc so sánh.

By contrast, S +V

Ví dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit to museums and historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them.

S, by/ in contrast, V

The birth rate for older women has declined. Births to teenage mothers, by contrast, have sầu increased.

“On the contrary” thì có nghĩa không hệt như “by/in contrast”. Ta sử dụng “on the contrary” nhằm khước từ trả một chủ ý hoặc lời khẳng định trước kia.

Some people think that playing video games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them to improve problem-solving skills & enhance memory.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Return Loss Là Gì ? Return Loss Là Gì

Cả nhị tự nối “on the contrary” & “in/ by contrast” có thể được thực hiện trong Part 2 của phần tranh tài Writing , nhất là với hầu như đề kinh nghiệm bạn giới thiệu vấn đề gật đầu hoặc bội phản đối một chủ kiến được chỉ dẫn trong đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương từ bỏ nlỗi phương pháp sử dụng của ba từ bỏ therefore, hence và thus, chúng ta dùng accordingly hoặc consequently Lúc ao ước nói tới hiệu quả của một vấn đề nào đã có được đề cập trước kia.

S +V. Consequently, S +V

The air unique in cities is often poor, due khổng lồ pollution from traffic, & the streets và public transport systems are usually overcrowded. Consequently, city life can be unhealthy and stressful.

S +V; consequently, S +V

It is undeniable that globalization has resulted in both positive and negative effects; consequently, it must be addressed properly .

S +V, and consequently, S +V

Doctors are short of time lớn listen, & consequently tkết thúc to lớn prescribe drugs whenever they can.

Riêng accrodingly rất có thể đứng cuối câu

Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative sầu effects, it effectively hinders fishing & thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (đáng ảm đạm là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger and younger ages.

Ironically (mai mỉa thay)

Despite the fact that authorities are urging people inkhổng lồ using environmentally- friendly producrs & campaigns to lớn keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen khổng lồ produce as many cars as possible.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *