Nhạc huỳnh nguyễn công bằng là ai, hậu trường 60 năm cuộc đời