Hot girl ivy: chân dung người đẹp vừa để lộ loạt ảnh ôm ấp, tình tứ với ca sĩ quang lê