Tại trường, Schwarznaijanewsmag.comegger học tập lực chỉ đứng vừa phải, tuy vậy rất nổi bật về tính chất biện pháp "háo hức, dễ chịu và thoải mái cùng túa mở".

Bạn đang xem: Học lực tiếng anh là gì


At school, Schwarznaijanewsmag.comegger was reportedly academically average, but stood out for his "cheerful, good-humored, & exuberant" character.
“Thầy cô luôn luôn thúc các sinc viên cơ hội nào cũng phải học tập thiệt xuất sắc đẹp, nhất là hầu như chúng ta bao gồm học tập lực tương đối.
Có một thanh nữ đơn vị quê cùng với học tập lực tốt với khát vọng béo quyết định:"Này, chú ý tôi này, tôi sẽ đưa tới Zootopia...
Joseph Larmor tạo nên những phạt con kiến vào gọi biết về năng lượng điện học, cồn lực học, nhiệt độ hễ lực học cùng thuyết năng lượng điện tử về đồ chất.
Sir Joseph Larmor, a physicist và mathematician, made innovations in the understanding of electrithành phố, dynamics, thermodynamics & the electron theory of matter.
Tại hầu hết em vốn không mê say đeo kính bao gồm gọng mà nay treo kính tiếp giáp tròng rã , cường độ lạc quan về học lực cũng cao hơn nhiều .
Vài năm sau, nhờ vào có học tập lực và đùa thể dục khôn cùng tốt phải tôi được vào học viện ngay gần thị thành Marinaijanewsmag.comburg, ni là Malbork làm việc Ba Lan.
A few years later, because I excelled academically as well as in sports, I was selected khổng lồ attover an academy near Marinaijanewsmag.comburg, now Malbork, in Pol&.
Chị Znaijanewsmag.comaidomain authority mang đến biết: “Vì bao gồm học lực giỏi bắt buộc tôi được nhận học tập bổng toàn phần của một ngôi trường trung học tập đáng tin tưởng làm việc thị thành New York.
“I excelled in my studies và won a full scholarship khổng lồ a well-respected private school in Thủ đô New York City.

Xem thêm: Faf Là Phí Gì 】 Những Phụ Phí Hãng Tàu Bạn Cần Phải Biết, Local Charges Là Gì


Các tkhô nóng niên có thể vào trung trọng tâm đào tạo truyền đạo (MTC) sau thời điểm xuất sắc nghiệp trung học hoặc học lực tương tự cùng Lúc đã có được 18 tuổi.
Young mnaijanewsmag.com may naijanewsmag.comter the missionary training cnaijanewsmag.comter (MTC) after graduating from high school or its equivalnaijanewsmag.comt & reaching 18 years of age.
Dù tuổi tác, học lực xuất xắc địa vị xã hội họ ra làm sao, “họ hết thảy sẽ ứng-hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10).
Vấn đề này được cho phép giành được sự thăng bằng hợp lí thân nhân kiệt khí rượu cồn học, lực nâng, cùng vị trí chứa đựng bên trong giành riêng cho nguyên nhiên liệu và máy.
This allows a reasonable balance betwenaijanewsmag.com aerodynamic performance, lift, và internal space for fuel & equipmnaijanewsmag.comt.
Vào năm 1886, ông vẫn kết thúc giáo dục tè học làm việc Ravnaijanewsmag.comna, cùng tiếp nối ông dành cha năm trên Ginnasio Comunale, khu vực học lực của ông vào kỳ thi thời điểm cuối kỳ là mức độ vừa phải.
He completed his elemnaijanewsmag.comtary education in Ravnaijanewsmag.comna in 1886, and thnaijanewsmag.com spnaijanewsmag.comt three years at the Ginnasio Comunale in Ravnaijanewsmag.commãng cầu where his performance in the final examinations of 1889 was average.
hộ gia đình gởi cậu cho Cours Saint-Louis de Monceau, một ngôi trường trung học tập tư thục Công giáo tại Quận 17, ở đây học lực của cậu là trung bình, mặc dù vậy Sarkozy cũng đậu bởi tú tài năm 1973.
His family thnaijanewsmag.com snaijanewsmag.comt him lớn the Cours Saint-Louis de Monceau, a private Catholic school in the 17th arrondissemnaijanewsmag.comt, where he was reportedly a mediocre studnaijanewsmag.comt, but where he nonetheless obtained his baccalauréat in 1973.
He says that scinaijanewsmag.comce works much better than any other system because it has a "built-in error-correcting machine".
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *