Hiệu ứng năng lượng quỷ dữ trong nhà tù hắc long có tác dụng gì?