Hiệu ứng muwol đam mê cho jang ghibu giảm bao nhiêu % sát thương nhận vào?