*

Bạn đang xem: Giá thành tiếng anh là gì


Về naijanewsmag.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm: Cõi Nhân Dị Biệt Là Gì - Dị Biệt Là Gì, Nghĩa Của Từ Dị Biệt


Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh trong kế tân oán tài chính

Đây là phần đông từ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài bao gồm quan trọng.

Sinc viên kế toán thù nên biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguyên ổn tắc doanh nghiệp là một thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn Gọi trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: Chi phí đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu lại động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần14. Carriage: giá thành vận chuyển15. Carriage inwards: Chi phí đi lại hàng hóa mua16. Carriage outwards: giá cả chuyên chở sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: giá cả bảo đảm sản phẩm lưu khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng đối chiếu lưu giao dịch chuyển tiền mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Clochồng cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô giòn toán27. Company accounts: Kế toán thù công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các nguyên lý kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Nguyên tắc độc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Ngân sách chế biến36. Cost accumulation: Sự tập thích hợp đưa ra phí37. Cost application: Sự phân chia bỏ ra phí38. Cost concept: Nguyên ổn tắc giá bán tổn phí lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá sản phẩm bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần chiết khấu có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số lưu lại hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Phương pháp bớt dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp mặt đường thẳng62. Direct costs: túi tiền trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù klặng thành viên Hội đồng quản lí trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu cung cấp hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu thiết lập hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô giòn lý gia tài cụ định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các qui định cây bút toán kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: túi tiền trả trước80. Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu cai quản phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần hotline lắp thêm nhất85. Fixed assets: Tài sản cố định86. Fixed capital: Vốn vậy định87. Fixed expenses: Định mức giá / Chi tiêu thế định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên ổn tắc hoạt động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá tổn phí định kỳ sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản giá tiền thanh khô toán99. Imprest systems: Chế độ tạm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: túi tiền con gián tiếp103. Installation cost: túi tiền lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích những report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued chia sẻ capital: Vốn cổ phần phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù ngân sách cấp dưỡng theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: Bút ít toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: công ty chúng tôi trách nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng thanh hao toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng tkhô hanh toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ đồng hồ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế thích hợp chi phí cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Ngulặng thiết bị liệu129. Money mesurement concept: Nguyên ổn tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: Ghi crúc của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút tân oán khởi đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: ROI trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi gây ra từ bỏ nhật ký143. đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ ngân sách thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia ngân sách thống trị phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP quá mức148. Paid-up capital: Vốn đang góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản tkhô giòn toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi ko tích lũy162. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập163. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước164. Private company: Shop chúng tôi bốn nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán thù CPSX theo giai đoạn công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: giá thành sản xuất171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản kết quả
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *