Nghệ sĩ châu thanh chia tay khán giả và đồng nghiệp