Tân Thiên Long Mobile: Phi Long Tại Thiên Tập 1, Tải Game