GAME CHOC PHA NU SINH, CHƠI GAME CHỌC PHÁ NỮ SINH TRUNG HỌC 24H