TIỂU SỬ DIỄN VIÊN HÀ TRÍ QUANG TẬU THÊM MỘT NGÔI NHÀ 4 TẦNG Ở TP HỒ CHÍ MINH