đáp án nào không đúng khi nói về hiệu ứng dòng điện?