Cường đô la và đàm thu trang: tin tức về cặp vợ chồng doanh nhân