Cụm từ vô nghĩa 'cục xì lầu là ông bê lắp' đang chiếm sóng mạng xã hội