*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học gồm tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học làm phản ứng được đối với tất cả hỗn hợp HCl cùng dung dịch NaOH là


Cho những bội nghịch ứng:

(1) Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng trực thuộc loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X làm cho quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y làm cho quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì mở ra kết tủa. Vậy X và Y hoàn toàn có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 cùng hâm sôi, tiếp nối làm nguội, thêm vào trong 1 ít phenolphtalein, dung dịch thu được tất cả màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số hỗn hợp có tác dụng làm cho thay đổi màu sắc phenolphtalein là:


Cho những tuyên bố sau:

(a) Muối hòa hợp là muối bột mà anion gốc axit ko có công dụng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Chất có tính lưỡng tính là

(b) Muối axit là muối bột mà anion gốc axit vẫn có tác dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhấn proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường nhịn proton (H+).

Xem thêm: Phí Ams Là Phí Gì - Clb Yêu Xuất Nhập Khẩu Hà Nội

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể bội nghịch ứng được với axit, vừa phản ứng được cùng với bazơ.

Số vạc biểu đúng là:


*

*

Cơ quan tiền nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP.. – BTTTT vị Bộ Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *