Câu trả lời nào đúng khi nói về dao găm sao băng của sát thủ?