CÂU TRẢ LỜI NÀO ĐÚNG KHI NÓI VỀ DAO GĂM SAO BĂNG CỦA SÁT THỦ?