Ex: My favorite b&, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring out là gì

quý khách đã xem: Bring out là gìBan nhạc thích thú của tôi, the Wall, vẫn gây ra một album new vào ngày thu này.


*

đem lại cái gì, thường xuyên là loại không hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc rầm rĩ khiến tín đồ không giống đau đầu.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer to bring down weak or sick prey.Những động vật hoang dã ăn uống giết mổ thường xuyên hạ gục số đông nhỏ mồi bé dại bé nhỏ với yếu đuối ớt.


*

dẫn mang lại, với đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn né và bầy dụng sẽ giúp đỡ bớt cân nặng.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của "N" Va " %D Là Gì Trong Vật Lý ? D Là Gì Trong Vật Lý


*

tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/


*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?quý khách hàng hoàn toàn có thể gửi lại thực 1-1 mang đến tôi coi được ko ?

bring out(phr. v.): làm cho xảy ra, dẫn đến, gây ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to lớn produce something; lớn publish somethingEx: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc thương yêu của tôi, the Wall, đã kiến tạo một album new vào ngày thu này.

bring on: đem đến vật gì, thường là mẫu không hay /phr.v/

Giải thích: khổng lồ make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến cho bạn không giống chống mặt.

bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer khổng lồ bring down weak or siông xã prey.Những động vật hoang dã nạp năng lượng giết hay đánh gục mọi con mồi bé dại bé với yếu hèn ớt.

bring about: dẫn mang đến, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: lớn make something happen, especially khổng lồ cause changes in a situationEx: Dieting & exercise will bring about weight lossĂn né cùng bè lũ dụng để giúp đỡ sút cân nặng.

bring in: tuyển chọn dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

bring up(phr. v.): gửi ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: to introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Quý Khách rất có thể đưa lại thực solo đến tôi xem được ko ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *