LỖI BLADE AND SOUL A DEBUGGER HAS BEEN FOUND, CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI TẢI VÀ ĐĂNG NHẬP VÀO B&S