BẠO CHÚA BÓNG TỐI BARUK SẼ LÀM GÌ KHI TANKER ĐỨNG CÁCH XA HẮN 9M?