Bạo chúa bóng tối baruk sẽ làm gì khi tanker đứng cách xa hắn 9m?