Bãi dung nham của boss đại hỏa ngục vương tồn tại trong bao nhiêu giây?