Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Able là gì

*
*
*

able
*

able /"eibl/ tính từ tất cả năng lượng, gồm tàian able co-op manager: một nhà nhiệm hợp tác và ký kết làng mạc bao gồm năng lựcan able writer: một công ty văn uống tất cả tàito lớn be able to: có thểkhổng lồ be able khổng lồ vì chưng something: hoàn toàn có thể có tác dụng được câu hỏi gì (pháp lý) có đầy đủ bốn phương pháp, tất cả đủ thđộ ẩm quyền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): ability, disability, inability, enable, disable, able, unable, disabled, ably


*

Xem thêm: Phòng Hành Chính Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự

*

*

able

Từ điển Collocation

able adj.

1 able to lớn vày sth having the ability lớn bởi vì sth

VERBS be, feel, prove, seem

ADV. perfectly, quite, well He is well able to lớn take care of himself. | better, more Once you"ve sầu had some sleep you"ll feel better able to lớn cope. | just I was just able to lớn make out a dark figure in the distance. | barely, hardly, only just, scarcely | less

2 clever; doing your job well

VERBS be, seem She seems very able.

ADV. extremely, very | fairly, reasonably

Từ điển WordNet


adj.

(usually followed by `to") having the necessary means or skill or know-how or authority khổng lồ bởi vì something

able khổng lồ swim

she was able to program her computer

we were at last able khổng lồ buy a car

able khổng lồ get a grant for the project

having inherent physical or mental ability or capacity

able to lớn learn

human beings are able khổng lồ walk on two feet

Superman is able to leap tall buildings


English Synonym & Antonym Dictionary

abler|ablestsyn.: capable efficient qualified skillfulant.: incapable unable

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *