+

Măng tiếng anh là gì

+

1999 là tuổi con gì

+

Put out là gì

+

Lingo lừa đảo

+

Put across là gì

+

Ngọc rong siêu cap

+

Xí muội là gì

+

Tứ quý át đổi thưởng

+

Smart viết tắt của từ gì

+

Figure out nghĩa là gì

+

Arigatou gozaimasu là gì