Jun tiết lộ bí mật thành viên nhóm 365 thường xuyên phải cầm micro giả